โอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคง เพื่อคุณและคนที่คุณรัก

วิธีการสมัครสมาชิก

ถ่ายรูปบัตรประชาชน

ขีดคร่อมเขียนว่า” ใช่สำหรับสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์” เสจ็จแล้วเซนต์ชื่อรับรอง

โอนค่าสมัครสมาชิก 200 บาท

ผู้สมัครอายุ 20 – 60 ปี โอน 200 บาท                             ผู้สมัครอายุ 17-19 และ 61 – 90 ปี โอน 250 บาท

ถ่ายรูปใบสมัครสมาชิก

กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก แล้วถ่ายรูป ส่งให้เจ้าหน้าที่

ถ่านรูปหน้าบุ๊กแบงค์

ให้ถ่ายรูปหน้าบุ๊กแบงค์ ส่งเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้สำหรับโอนค่าคอมมิชั่น ค่าสายงาน ค่าแนะนำ ควรจะเป็นบัญชีธนาคาร “กสิกรไทย” เพื่อความรวดเร็วในการโอน

Scroll to Top